Join us for 2 days of Talks & Workshops

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

January 27

Thursday

11 Speakers

from 6 countries

4 Workshops and masterclases

January 28

Friday

7 Speakers

from 4 countries

3 Workshops

Schedule

Conference session moderators:
Kārlis Dagilis
, PhD student at the University of Maryland (USA), Chief editor at Latvian Radio news, founder of youth radio Pieci.lv, and for natonal disccusion
Elīna Pinto, a representative of #esiLV and Europeans Throughout the World.

January 27
GTM+2

Thu

11 Speakers

from 5 countries

4 master classes

10:00-10:20

Conference opening

Claudia Pieterse,
the ambassador of the Kingdom of the Netherlands in Latvia,

Welcome from organisers

10:20-12:30

Current research and conclusions on the impact of the media on young people

In English

10:20-10:45

“Misinformation online for children and youth” research of 5 countries.

Anita Priede 
Latvian Internet Association.

10:45-11:00

Break

11:00-12:30

“A Lost Generation? Long-Term Development of Well-Being Among the Social Media” Generation”

Stefan Geiss
Associate professor of Norwegian University of Science and Technology.

12:30-13:00

Break

13:00-15:00

Creating youth-friendly content in the media. Experiences and challenges

In English

13:00-14:00

An example of good practice. Finnish public television YLE project for youth Kiosks “Mika Keissi”

Anna-Maria Talvio
producer at YLE Kioski (Finland)

14:00-15:00

Panel discussion

Annti Hirvonen / YLE (Finland)
Paolo Destilo / podcast producer (The Netherlands) 

15:00-19:00

Master classes and experience stories

15:00-15:50

“Skills for safe use of the Internet”

(in Latvian)
Anita Priede / Latvian Internet Association. 

16:00-16:45

“Enthusiasm is not a long term fuel”

(in Latvian)
Artūrs Jenots /
an independent youth content creator for 10 years.

17:00-17:45

„How to create useful and inspiring content on YouTube and get 20 thousands + followers?”

(in Latvian)
Edgars Fresh / YouTube content creator.

18:00-19:00

„Emmy award productions for public good made by students”

(in English),
Jim Jacoby / Arizona State University (USA).

January 28

GTM+2

Fri

8 Speakers

2 Workshops

9:45-10:45

Opportunities for young people in the European Union and the European Year of Youth (2022)

Find out about funding opportunities offered by the European Union to young people – key European Union initiatives and programs – Erasmus +, the European Solidarity Corps, DiscoverEU and the European Year of Youth 2022. Visit the European Youth Portal for the latest information: https://europa.eu/youth/home_en

Presentations:

Mathieu Orphanides / Europe Commission, Programme Manager, Unit B3: Youth, Volunteer Solidarity and Traineeships Office Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture

Anna Lilla Havasi / Europe Commission, National Expert in Professional Training, Unit B3: Youth, Volunteer Solidarity and Traineeships Office Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture.

10:45-11:00

Break

11:00-11:20

European Union media support policy

In English

Dace Melbārde
Member of the European Parliament, Vice-Chair of the CULT Committee; Vice-Chair of the INGE Committee

11:20-11:30

Break

11:30-12:30

Discussion: Perspectives and Challenges of the European Union in the Field of Youth Media

In Latvian

participants – media policy makers and media representatives,
moderator – Elīna Pinto

12:30-13:00

Break

13:00-17:00

Reaching youth on important matters / case studies, masterclasses

Latviesi.com – internet media for Latvians outside Latvia, Kristaps Grasis. 

FRAPA – format trends, masterclass TBC

15:00-15:45

Latvian public broadcasting service: LTV’s experimental content platform for young people “16+”

Anna Platpīre 

Conclusions and trends.

17:00-18:00

Masterclass for young people, media and youth speed dates / digital party.

Paolo Destilo,
podcast “Europe Matters” producer (the Netherlands), in English.

Additional information:
Ilona Bičevska 
+37129495959
ilona@avantis.lv 

Jauniešu mediju konference “Izaicinājumi un iespējas”.

27. janvāris.

10.00 – 10.20 Konferences atklāšana.

Nīderlandes Karalistes vēstniece Latvijā Klaudija Pīterse

Avantis un Young Media Sharks ievadvārdi

10.20 – 12.30 Aktuālākie pētījumi un secinājumi par mediju ietekmi uz jauniešiem. Angļu valodā.

10.20 – 10.45 Bērnu un jauniešu pieredze ar misinformāciju tiešsaistē.” 5 valstu pētījums, Anita Priede / Latvijas interneta asociācija.

10.45 – 11.00 Pauze.

11.00 – 12.30 „Interneta un sociālo mediju lietošanas ietekme uz labklājību: pusaudžu analīze deviņu gadu garumā.”, Stefans Geiss / Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģiju universitātes asociētais profesors.

12.30 – 13.00 Pauze.
13.00 -15.00 Jauniešiem atbilstoša satura veidošana medijos. Pieredze un izaicinājumi. Angļu valodā.

13.00 – 14.00 Labās prakses piemērs. Somijas sabiedriskās televīzijas YLE projekts jauniešiem Kioski “Mika Keissi”.

14.00 – 15.00 Paneļdiskusija. Annti Hirvonen / YLE (Somija), Justine Krēslinš / bijusī ARD redaktore (Zviedrija), Paolo Destilo / producents (Nīderlande) un citi mediji

15.00 – 19.00 Meistarklases un pieredzes stāsti.

15.00 – 15.50 Prasmes drošai interneta lietošanai”, Anita Priede / Latvijas interneta asociācija (latviešu valodā).

16.00 – 16.45 “Entuziasms nav ilgtermiņa degviela”, Artūrs Jenots / neatkarīgs jauniešu satura veidotājs jau 10 gadus (latviešu valodā).

17.00 – 17.45Kā izveidot noderīgu un iedvesmojošu saturu vietnē YouTube, sasniedzot vairāk nekā 20 tūkstošus sekotāju?”, Edgar Fresh / digitālā satura veidotājs

18.00 – 19.00 „Studentu iesaise mēdiju satura veidošanā” Jim Jacoby / Arizona State University (ASV).

https://cronkite.asu.edu/news/2021/arizona-pbs-cronkite-earn-rocky-mountain-emmy-awards/

28. janvāris.

9.45 – 10.45 Iespējas jauniešiem Eiropas Savienībā un Eiropas Jaunatnes gads (2022).

Iespēja uzzināt par finansējuma iespējām, ko Eiropas Savienība piedāvā jauniešiem – galvenajām Eiropas Savienības iniciatīvām – programmu Erasmus+, Eiropas Solidaritātes korpusu, DiscoverEU un Eiropas Jaunatnes gadu 2022. Apmeklējiet Eiropas Jaunatnes portālu, lai saņemtu jaunāko informāciju: https://europa.eu/youth/home_en

Prezentācijas:

Mathieu ORPHANIDES / Eiropas Komisija, Programmas vadītājs, nodaļa B3: Jaunatnes, brīvprātīgo solidaritātes un stažēšanās birojs, Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts.

Anna Lilla HAVASI / Eiropas Komisija, Nacionālais eksperts profesionālajā apmācībā, B3 nodaļa: Jaunatnes, brīvprātīgo solidaritātes un stažēšanās birojs, Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts.

10.45 – 11.00 Pauze.
11.00 – 11.20 Eiropas Savienības mediju atbalsta politika.
Dace Melbārde / Eiropas Parlamenta deputāte, CULT komitejas priekšsēdētāja vietniece; INGE komitejas priekšsēdētāja vietniece/.
11.20 – 11.30 Pauze.
11.30 – 12.30 Diskusija – Eiropas Savienības perspektīvas un izaicinājumi jauniešu mediju jomā, moderatore Elīna Pinto (latviešu valodā). Dalībnieki – mediju politikas veidotāji un mediju pārstāvji.
12.30 – 13.00 Pauze.
13.00 – 16.00 Mediju pieredzes  stāsti.

TVnet Delfi

Latviesi.com – interneta medijs latviešiem ārpus Latvijas, Kristaps Grasis.

15.00 – 15.45 Latvijas Sabiedriskie mediji: LTV eksperimentālā satura platforma jauniešiem “16+” Anna Platpire

Secinājumi un tendences.

16..00 – 17.00 mediju pārstāvju un jauniešu ātrie randiņi

17.00 – 18.00 Meistarklase jauniešiem – podcastu veidošana Paolo Destilo, podkastu “Runā un domā par Eiropas nākotni” producents https://europematters.com/ Nīderlande.

/ digitālā ballīte.

 

Kontaktpersona: Ilona Bičevska  / producente

ilona@avantis.lv, +37129495959